#staywithukraine
Informujemy że w oddziałach przedszkola Kraina Montessori posiadamy wolne miejsca dla dzieci przybyłych z Ukrainy. Zapraszam do kontaktu

Aldona Dunaj: WhatsApp 723508747 | e-mail aldonadunaj@wp.pl

Przedszkole ul. Bacieczki - Białystok

Kontakt

ul. Bacieczki 223 lok. U1, U2, U3, U4
15-685 Białystok

Dyrektor Aldona Dunaj
723 508 747
dyrekcja@krainamontessori.pl

O projekcie

Kraina Montessori Aldona Dunaj od 1 września 2018 r. rozpoczyna realizację projektu:

„Utworzenie Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Kraina Montessori w Białymstoku”

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Jego głównym celem jest utworzenie w Białymstoku nowych miejsc przedszkolnych dla 24 dzieci oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, poprzez realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów.

Placówka mieściła się będzie przy ul. Bacieczki 223 lok. U1, U2, U3, U4.

Przedszkole w ramach projektu skierowane jest do 3-4 latków oraz dzieci z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Białystok.

Przedszkole oferowało będzie atrakcyjne zajęcia:

  • zajęcia logopedyczne
  • bajkoterapia
  • terapia integracji sensorycznej
  • zajęcia muzyczno-ruchowe

Przedszkole oferowało będzie również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Dodatkowo dzieci zostaną objęte opieką psychologiczną.

Przedszkole rozpocznie działalność 01.01.2019 r.

Kontakt

ul.Wiadukt 5 lok. H7, H8
Telefon: 506 166 401
E-mail: dyrekcja@krainamontessori.pl

Copyright © 2015-2023.
Wszelkie prawa zastrzeżone.