#staywithukraine
Informujemy że w oddziałach przedszkola Kraina Montessori posiadamy wolne miejsca dla dzieci przybyłych z Ukrainy. Zapraszam do kontaktu

Aldona Dunaj: WhatsApp 723508747 | e-mail aldonadunaj@wp.pl

Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Kontakt

Czarna Białostocka,
ul. Fabryczna 14
16-020 Czarna Białostocka

tel. 570 156 430
Dyrektor Aldona Dunaj – tel. 723 508 747
dyrekcja@krainamontessori.pl

Klub Malucha w Czarnej Białostockiej
O projekcie

Kraina Montessori Aldona Dunaj wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Szansa od 1 listopada 2016 r. rozpoczęła realizację projektu:

„Klub malucha Kraina Montessori” – nowe miejsca opieki dla dzieci z gminy Czarna Białostocka”

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2018 r. Jego głównym celem jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 30 bezrobotnym i biernym zawodowo oraz przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich mieszkańców gminy Czarna Białostocka, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez stworzenie 15 nowych miejsc opieki w nowoutworzonym klubie dziecięcym. Placówka mieściła się będzie w Czarnej Białostockiej przy ul. Fabrycznej 14.

Uczestnikami projektu będzie 30 mieszkańców gminy Czarna Białostocka, pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem i urodzeniem dziecka (na urlopach macierzyńskich/wychowawczych) oraz pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne/bierne zawodowo).

Klub malucha oferował będzie:
– indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne
– zajęcia z elementami dogoterapii rozwijające umiejętności psychomotoryczne dziecka
– zajęcia umuzykalniające
– zajęcia wspierające rozwój psychomotoryczny
Dodatkowo dzieci zostaną objęte opieką psychologiczną.

Klub malucha rozpocznie działalność od 01.02.2017 r.

 

plakat-klub-malucha

 

Do pobrania:

 1. Regulamin organizacyjny klubu
 2. Statut klubu

Przedszkole w Czarnej Białostockiej
O projekcie

Kraina Montessori Aldona Dunaj wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Szansa od 1 listopada 2016 r. rozpoczęła realizację projektu:

„Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej”

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01 listopada 2016 r. do 28 lutego 2018 r. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w Czarnej Białostockiej oraz odniesienie poziomu edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych w nowoutworzonej placówce w Czarnej Białostockiej. Placówka mieściła się będzie przy ul. Fabrycznej 14.

Przedszkole w ramach projektu skierowane jest do 3-4 latków oraz dzieci z niepełnosprawnościami, zamieszkujących gminę Czarna Białostocka.
Przedszkole oferowało będzie atrakcyjne zajęcia:
– logopedyczne
– dogoterapia
– bajkoterapia
– zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– zajęcia muzyczno-ruchowe
– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u maluchów (m.in. język angielki, robotyka, zajęcia „Mały Naukowiec”). Dodatkowo dzieci zostaną objęte opieką psychologiczną.

Przedszkole rozpocznie działalność 01.03.2017 r.

 

plakat-przedszkole

Pliki do pobrania:

 1. Statut przedszkola w Czarnej Białostockiej

Przedszkole w Czarnej Białostockiej
Projekt na zajęcia dodatkowe

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 03.09.2018 i zakończy 09.09.2018.
Rodzice zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach dodatkowych, proszeni są o zapoznanie
się z warunkami udziału w projekcie określonymi w Regulaminie projektu.
Uczestnikiem projektu może zostać jedynie osoba spełniająca warunki:

 • zamieszkanie na terenie woj. podlaskiego
 • uczęszczanie do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej

Na etapie rekrutacji, rodzice składają:
Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny

Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy wysłać pocztą bądź złożyć osobiście
na adres:
– Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej, ul.
Fabryczna 14, 16-020 Czarna Białostocka, pn.-pt. w godzinach 8.00-16.00.
Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do projektu, zobligowani zostaną do podpisania:
– Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Regulaminu projektu, Oświadczenia uczestnika
projektu.
W ramach projektu planowane są następujące zajęcia:

 1. zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
 2. zajęcia dodatkowe z dziecięcej matematyki
 3. zajęcia dodatkowe „Mały Odkrywca”
 4. zajęcia dodatkowe z robotyki
 5. zajęcia dodatkowe „Mały Informatyk”
 6. zajęcia szachowe

Szczegółowe informacje uzyskać można:
Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok
Aldona Dunaj – tel. 723-508- 747

Do pobrania:

Kontakt

ul.Wiadukt 5 lok. H7, H8
Telefon: 506 166 401
E-mail: dyrekcja@krainamontessori.pl

Copyright © 2015-2023.
Wszelkie prawa zastrzeżone.