#staywithukraine
Informujemy że w oddziałach przedszkola Kraina Montessori posiadamy wolne miejsca dla dzieci przybyłych z Ukrainy. Zapraszam do kontaktu

Aldona Dunaj: WhatsApp 723508747 | e-mail aldonadunaj@wp.pl

Żłobek ul. Kołłątaja- Białystok

Kontakt

ul. Kołłątaja 7
15-774 Białystok

Dyrektor Aldona Dunaj
723 508 747

Żłobek
570 147 027
dyrekcja@krainamontessori.pl

O projekcie

Kraina Montessori Aldona Dunaj od 1 lutego 2018 r. rozpoczyna realizację projektu:
„Klub malucha Kraina Montessori – wsparcie dla rodziców  powracających na rynek pracy”

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2020 r. Jego głównym celem jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 50 bezrobotnym i biernym zawodowo oraz przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich mieszkańców Białegostoku, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez stworzenie 25 nowych miejsc opieki w nowoutworzonym klubie dziecięcym. Placówka mieściła się będzie na terenie Białegostoku.

Uczestnikami projektu będzie 50 mieszkańców Białegostoku, pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem i urodzeniem dziecka (na urlopach macierzyńskich/wychowawczych) oraz pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne/bierne zawodowo). Status uczestnika będzie badany zarówno na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, jak również na etapie rozpoczęcia udziału w projekcie.

Klub malucha oferował będzie:
– indywidualne zajęcia logopedyczne
– zajęcia umuzykalniające
– zajęcia wspierające rozwój psychomotoryczny

Dodatkowo dzieci zostaną objęte opieką psychologiczną.

Planuje się, że klub malucha rozpocznie działalność od 01.05.2018 r.

Kontakt

ul.Wiadukt 5 lok. H7, H8
Telefon: 506 166 401
E-mail: dyrekcja@krainamontessori.pl

Copyright © 2015-2023.
Wszelkie prawa zastrzeżone.