#staywithukraine
Informujemy że w oddziałach przedszkola Kraina Montessori posiadamy wolne miejsca dla dzieci przybyłych z Ukrainy. Zapraszam do kontaktu

Aldona Dunaj: WhatsApp 723508747 | e-mail aldonadunaj@wp.pl

Program Maluch+

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie dofinansowane w formie dotacji z rezerwy celowej w ramach Programu "MALUCH+" 2021, moduł 4, dofinansowanie miejsc opieki w żłobku.

Wartość dofinansowania: 57 600,00 zł. Miesięczna kwota dofinansowania dla każdego dziecka: 80 zł. Całkowita wartość zadania: 585 000,00 zł.

Żłobki: Żłobek Kraina Montessori w Białymstoku, ul. Hugo Kołłątaja 7 lok. L1, L2, L3, 15-770 Białystok, Żłobek Kraina Montessori w Białymstoku, ul. Bacieczki 223 lok. U1, U2, U3, U4 , 15-685 Białystok oraz Żłobek Kraina Montessori w Kleosinie, ul. Zambrowska 52, 16-001 Kleosin uczestniczą w Programie "MALUCH+" 2021, w ramach którego rodzice otrzymują dofinansowanie w wysokości 80 zł/m-c dla każdego dziecka.

Kontakt

ul.Wiadukt 5 lok. H7, H8
Telefon: 506 166 401
E-mail: dyrekcja@krainamontessori.pl

Copyright © 2015-2022.
Wszelkie prawa zastrzeżone.