#staywithukraine
Informujemy że w oddziałach przedszkola Kraina Montessori posiadamy wolne miejsca dla dzieci przybyłych z Ukrainy. Zapraszam do kontaktu

Aldona Dunaj: WhatsApp 723508747 | e-mail aldonadunaj@wp.pl

Przedszkole ul. Pułaskiego - Białystok

Kontakt

ul. Pułaskiego 35, 15-300 Białystok
15-300 Białystok

Dyrektor Aldona Dunaj
723 508 747
dyrekcja@krainamontessori.pl

O projekcie

Kraina Montessori Aldona Dunaj od 1 listopada 2021 r. rozpoczyna realizację projektu:

„Utworzenie nowej placówki Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Kraina Montessori w Białymstoku wraz z organizacją zajęć dodatkowych”

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2023 r. Jego głównym celem jest utworzenie w Białymstoku nowych miejsc przedszkolnych dla 24 dzieci oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, poprzez realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne i rozwijające kompetencje kluczowe. Dodatkowo wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 2 nauczycieli.

Placówka mieściła się będzie przy ul. Pułaskiego 35, 15-300 Białystok.

Przedszkole w ramach projektu skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujące województwo podlaskie.

Przedszkole oferowało będzie atrakcyjne zajęcia:

  • zajęcia logopedyczne
  • terapię psychologiczną
  • terapia integracji sensorycznej
  • zajęcia matematyczne
  • zajęcia językowe
  • zajęcia przyrodnicze

Przedszkole rozpocznie działalność 01.03.2022 r.

Szczegółowe informacje uzyskać można:
Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok
Aldona Dunaj – tel. 723 508 747.

Do pobrania:

Kontakt

ul.Wiadukt 5 lok. H7, H8
Telefon: 506 166 401
E-mail: dyrekcja@krainamontessori.pl

Copyright © 2015-2022.
Wszelkie prawa zastrzeżone.