Rekrutacja

W dniu 15.05.2019 r. Kraina Montessori rozpoczyna rekrutację do nowopowstającej placówki - żłobka w Białymstoku.

Na etapie rekrutacji, rodzice składają:

1) Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (wzór poniżej)

2) W zależności od statusu na rynku pracy:

  • Zaświadczenie o pobycie na urlopie macierzyńskim/wychowawczym
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dot. osób bezrobotnych)
  • Oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo lub bezrobotnej (dot. osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy)

Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z odpowiednim załącznikiem należy wysłać pocztą bądź złożyć osobiście na adres:
– Przedszkole Kraina Montessori, ul. Bacieczki 223 lok. U1, U2, U3, U4, Białystok, pn.-pt. w godzinach 8.00-16.00.

Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do żłobka, zobligowani zostaną do podpisania:
– Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Regulaminu projektu, Oświadczenia uczestnika projektu, Oświadczenia o zamiarze powrotu na rynek pracy oraz Umowy.

Pliki do pobrania

Formularz rekrutacyjny do pozostałych placówek

Kontakt

ul.Wiadukt 5 lok. H7, H8
Telefon: 506 166 401
E-mail: dyrekcja@krainamontessori.pl

Copyright © 2015-2021.
Wszelkie prawa zastrzeżone.