Wydarzenia

Projekt „Na tropie żubra – mały program edukacji ekologicznej”

W ramach projektu „Na tropie żubra – mały program edukacji ekologicznej” powstała Mapa dobrych nawyków ekologicznych oraz relacja multimedialna z realizacji ekologicznych warsztatów. Materiały zostały opracowane przez dzieci, nauczycieli i rodziców oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego i Żłobka Kraina Montessori w Białymstoku. Projekt realizowany był w okresie 15/05/2016 do 30/06/2016.

Projekt „Na tropie żubra – mały program aktywnej edukacji ekologicznej” dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Patronem projektu jest Fundacja Larus.

UWAGA KONKURS

KONKURS PLASTYCZNY PT.: 
„PALMA WIELKANOCNA”

Konkurs rozpoczynamy dnia 14.03.2016r., natomiast ostateczny termin oddania prac przypada na dzień 21.03.2016r.

Głównym celem konkursu jest:
– rozwijanie umiejętności plastycznych i artystycznych dzieci,
– rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej,
– wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci,
– promowanie twórczości dziecięcej.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z placówki.
2. Format pracy: dowolny (płaski lub przestrzenny).
3. Podpisane prace należy przynieść najpóźniej 21.03.2016r. (poniedziałek) do naszej placówki.
4. Prace nie będą zwracane.
5. Prace oceni Komisja w skład której wchodzi Kadra placówki. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu umieścimy na tablicy ogłoszeń.
7. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24.03.2016 r.

 

UWAGA UWAGA KONKURS

KONKURS EKOLOGICZNY PT.:

DRUGIE ŻYCIE BUTELKI

 

Konkurs rozpoczynamy dnia 01.02.2016r., natomiast ostateczny termin oddania prac przypada na dzień 19.02.2016r.

 

Głównym celem konkursu jest:
– kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku żłobkowym / przedszkolnym,
– uświadomienie korzyści z powtórnego zagospodarowania odpadów,
– rozwijanie umiejętności plastycznych i artystycznych dzieci,
– rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej,
– wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci,
– promowanie twórczości dziecięcej.

 

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z placówki.
2. Format pracy: dowolny (płaski lub przestrzenny).
3. Podpisane prace należy przynieść najpóźniej 19.02.2016r. (piątek) do naszej placówki.
4. Prace nie będą zwracane.
5. Prace oceni Komisja w skład której wchodzi Kadra placówki. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu umieścimy na tablicy ogłoszeń.

7. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się23.02.2016 r.

WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE, JAK CO ROKU W KARNAWALE

W dniu 05.02.2016r. w naszej placówce odbędzie się bal karnawałowy (BAL PRZEBIERAŃCÓW). W tym dniu przenie-siemy się do Wielkiej Krainy Bajek. Prosimy wszystkich rodziców o przyniesienie stroju dla swoich pociech – panie z grup przebiorą dzieci przed balemJ Będą tańce i „hulańce”, z pewnością nikt nie będzie się nudził.