#staywithukraine
Informujemy że w oddziałach przedszkola Kraina Montessori posiadamy wolne miejsca dla dzieci przybyłych z Ukrainy. Zapraszam do kontaktu

Aldona Dunaj: WhatsApp 723508747 | e-mail aldonadunaj@wp.pl

Oddział ul. Zambrowska - Kelosin

Kontakt

ul. Zambrowska 52
16-001 Kleosin

Dyrektor Aldona Dunaj
723 508 747
dyrekcja@krainamontessori.pl

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 1 002 472,50 zł,
w tym wartość dofinansowania z EFS: 852 072,50 zł

Żłobek Kraina Montessori w Kleosinie zaprasza!

Lokalizacja: ul. Zambrowska 52, 16-001 Kleosin


Projekt „Żłobek Kraina Montessori – wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy” realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.


Projekt realizowany będzie w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Jego głównym celem jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 20 bezrobotnym i biernym zawodowo oraz przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez stworzenie 20 nowych miejsc opieki w nowoutworzonym żłobku. 


Uczestnikami projektu będzie 20 mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny, pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem i urodzeniem dziecka (na urlopach macierzyńskich/wychowawczych) oraz pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne/bierne zawodowo). Status uczestnika będzie badany zarówno na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, jak również na etapie rozpoczęcia udziału w projekcie.


Żłobek oferuje m.in.:

  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia umuzykalniające
  • zajęcia wspierające rozwój psychomotoryczny

Dodatkowo dzieci zostaną objęte opieką psychologiczną.


Żłobek rozpocznie działalność od 01.11.2018 r.

Kontakt

ul.Wiadukt 5 lok. H7, H8
Telefon: 506 166 401
E-mail: dyrekcja@krainamontessori.pl

Copyright © 2015-2023.
Wszelkie prawa zastrzeżone.