Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostosowanie lokalu 01.02.2021


Kraina Montessori Aldona Dunaj zaprasza do składania ofert na przeprowadzenia dostosowania lokalu zgodnie z zapytaniem.
Zapytanie o cenę 22.02.2019


Pełnienie funkcji pielęgniarki położnej w żłobku w Kleosinie w wymiarze min. 20 godzin w miesiącu i wykonywanie obowiązków wynikających z tego stanowiska.

Miejsce: żłobek w Kleosinie, przy ul. Zambrowskiej.
Kontakt

ul.Wiadukt 5 lok. H7, H8
Telefon: 506 166 401
E-mail: dyrekcja@krainamontessori.pl

Copyright © 2015-2021.
Wszelkie prawa zastrzeżone.